Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός. Μάθετε περισσότερα.
Η άποψη του δρ. Ελευθερίου Χατζηστερκώτη για το έργο ανέγερσης μετοχίου στο Καβο-Γκρεκο
20 Μαίου 2024

Του Παν. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - εφημερίδα Αλήθεια 01/04/2024

  • Το τεμάχιο γης της Μητρόπολης βρίσκεται σε αρκετά απομακρυσμένο σημείο από την κεντρική- βασικήπεριοχή του Κάβο Γκρέκο και σε απόσταση 80 περίπου μέτρων παύει να είναι προστατευόμενη περιοχή
  • Ένας από τους βασικούς σκοπός του έργου η παροχή υπηρεσιών αποτοξίνωσης, φιλοξενίας και αποκατάστασης θυμάτων βίας, γυναικών και παιδιών

Σημαντικό και απαραίτητο για την κοινωνία της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, χαρακτηρίζεται τοέργο για την ανέγερση Μετοχίου της Ιεράς Μονής Αγίας Νάπας, το οποίο θα παράλληλα θα παρέχει υπηρεσίες αποτοξίνωσης, φιλοξενίας και αποκατάστασης θυμάτων βίας, γυναικών και παιδιών, στο Δήμο Αγίας Νάπας. Ωστόσο η έναρ-ξη κατασκευής του έργου σε πε-ριοχή προστασίας της Φύσης στο Κάβο - Γκρέκο σε όρια της Αγίας Νάπας πριν την εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση, προκάλεσε αντιδράσεις.

Χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον

Επί της ουσίας το συγκεκριμένο έργο δεν θα έχει οποιαδήποτε επί- πτωση στο περιβάλλον, υποστήριξε σε συνέντευξή του στην "Αλήθεια", ο δρ Ελευθέριος Χατζηστερκώτης ο οποίος εργάστηκε από το 1990 έως το 2000 ως λειτουργός Θήρας και Πανίδας στο υπουργείο Εσωτε- ρικών (ΥΠΕΣ), ακολούθως μέχρι το 2019 λειτουργός περιβάλλοντος του ΥΠΕΣ και μέχρι το 2022 που αφυπηρέτησε ως λειτουργός περι- βάλλοντος του υπουργείου Εσωτερικών. Κατέχει πτυχίο B.Sc. στη βιολογία άγριας ζωής και M.Sc. στη μυκητολογία και τα δύο από το Πα- νεπιστήμιο Acadia University του Καναδά. Επίσης πήρε B.A. στη φι- λοσοφία της βιολογίας και της επι- στήμης από το Πανεπιστήμιο Cape Breton του Καναδά. Απέκτησε ακόμη το πτυχίο Ph.D. στην οικολογία και διαχείριση της άγριας ζωής από το Πανεπιστήμιο McGill επίσης του Κα- ναδά. Στις 21 Μαΐου 2019 τιμήθηκε για τη συμβολή του στη δημιουργία των περιοχών Natura 2000, από τον υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δρ. Κώστα Καδή, στα πλαίσια της Ευ- ρωπαϊκής Ημέρας Natura 2000 και της Διεθνούς Ημέρας Βιοποικιλό- τητας.

Τα γεγονότα γύρω από το έργο

Πριν δέκα περίπου μέρες έχει γίνει καταγγελία στο Τμήμα Περιβάλλον- τος από ΜΚΟ, ότι, στο Κάβο - Γκρέκο περιοχή προστασίας της Φύσης σε περιοχή της Αγίας Νάπας, κτίζεται γυναικείο μοναστήρι, για το οποίο οι σχετικές αιτήσεις και μελέτες έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες πρόσφατα. Το εν λόγω Τμήμα, έδωσε οδηγίες για τερματισμό των εργασιών και αποκατάσταση του τοπίου. Είναι ξεκάθαρο ότι για να προχωρήσει το έργο στη συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να δοθεί πολεοδομική άδεια κατά παρέκκλιση. Ο δρ Ελευθέριος Χατζηστερκώτης ως ειδικός για το περιβάλλον, αλλά και εκτιμητής του έργου της Μητρόπολης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου ανάφερε στην εφημερίδα μας τα εξής :

Κατάλληλος ο χώρος

Ως ο πιο κατάλληλος χώρος, αλλά και ο μοναδικός που διέθετε η Ιερά Μητρόπολη σε ήσυχη περιοχή της Αγίας Νάπας, στην Ιερά Μονή της οποίας θα υπάγεται το Μετόχι, είναι ένα ιδιόκτητο χωράφι στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο, το οποίο καλλιεργείται εδώ και δεκαετίες με πεπόνια, καρπούζια κλπ. περίπου 200 μέτρα από τον κεντρικό δρόμο του Κάβο Γκρέκο.

Δεν θα επηρεαστείτο περιβάλλον

Ο χώρος αυτός, σύμφωνα και μεέκθεση που ετοίμασε ομάδα ειδικώνβιολόγων και περιβαλλοντολόγων,προσφέρεται για την προτεινόμενηχρήση αφού βρίσκεται μόνο μερικάχιλιόμετρα από τη Μονή της ΑγίαςΝάπας, και δεν θα έχει οποιαδήποτεεπίπτωση στο περιβάλλον. Η ανέ-γερση είναι μέσα σ’ ένα χωράφι τοοποίο κάθε χρόνο καλλιεργείται,διαθέτει ασφαλτοστρωμένο δρόμοκαι διασφαλίζει την απαιτούμενηηρεμία που απαιτείται για ένα τέτοιοσκοπό. Παρόλο που το χωράφι βρί-σκεται εντός του ευρύτερου δικτύουNATURA 2000, βρίσκεται σε αρκετάαπομακρυσμένο σημείο από τη κεν-τρική/βασική περιοχή του ΚάβοΓκρέκο και σε απόσταση 80 περίπουμέτρων από το υπό αναφορά τεμάχιο, παύει να είναι προστατευό-μενη περιοχή. Η γύρω προστατευό-μενη περιοχή αποτελείται σε μεγάλοποσοστό της έκτασης της από εκτε-ταμένους θαμνώνες αοράτου Juniperus phoenicea. Η περιοχή καλύπτεται επίσης από εκτάσεις χαμηλής βλάστησης με φρύγανα καθώς και από μίξη των δύο τύπων βλάστησηςφρύγανα/θρουμπιά και μαζιά).

Η περιοχή του Κάβο Γκρέκο καθορίστηκε ως ΖΕΠ λόγω της παρουσίας 5 ειδών χαρακτηρισμού πτηνοπανίδας, καθώς και της χρήσης τηςπεριοχής από αποδημητικά αρπακτικά. Επίσης από την περιοχή περνούν σε σημαντικούς αριθμούς, κυρίως κατά το φθινόπωρο διάφορα είδη μεταναστευτικών αγρίων πτηνών, αλλά είναι και περιοχή κυνηγίου, στην οποία την περίοδο του κυνηγίου της τζίκλας, το κυνήγι επιτρέπεται σχεδόν καθημερινά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Σε καλλιεργήσιμη γη

Επειδή η ανέγερση του εν λόγω έργου περιορίζεται εντός της γεωργικής/καλλιεργήσιμης γης, δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε εκρίζωση άγριας βλάστησης, ούτε θα επηρεαστεί ο φυσικός οικότοπος ο οποίος υπάρχει σε ορισμένους τόπους κοντά στο αγρόκτημα στο οποίο προτείνεται να γίνει η ανέγερση του Έργου Κοινής Ωφελείας / Μετοχίου.

Διατήρηση του περιβάλλοντος

Εάν μάλιστα εφαρμοστούν με επιτυχία τα προτεινόμενα μέτρα ελαχιστοποίησης καθώς και οποιαδήποτε τυχόν επιπρόσθετα μέτρα εισηγηθούν οι αρμόδιοι φορείς, τότε το έργο μπορεί να συμβάλει θετικά στη διατήρηση, ανάπτυξη και προβολή του περιβάλλοντος. Οι μελετητές του έργου έχουν εισηγηθεί την δενδροφύτευση του τεμαχίου με ελιές, χαρουπιές και άλλη άγρια βλάστηση, την δημιουργία ζώνης με φυσική άγρια βλάστηση στο γύρω του τεμαχίου (που δεν υπάρχει σήμερα διότι καλλιεργείται), τη δημιουργία βοτανόκηπου με άνθη και φυτά ξενιστές για την προσέλκυση και ανάπτυξη πεταλούδων και άλλων εντόμων της περιοχής, την τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για την προσέλκυση και φωλεοποίηση αγρίων πτηνών και νυχτερίδων, την κατασκευή τεχνητών φωλιών για άγριες μέλισσες αλλά και την τοποθέτηση κυψελών με μέλισσες για την παροχή τροφής σε μελισσοφάγους και τη μετρίαση των επιπτώσεων τους στις άγριες μέλισσες και την τοποθέτηση ποτίστρων για την άγρια ζωή εντός και εκτός του Μετοχίου.

Με τα εν λόγω αντισταθμιστικά έργα, αναμένεται ότι, από χωράφι για την καλλιέργεια καρπουζιών και πεπονιών, ο χώρος θα μετατραπεί σε χώρο ανάπτυξης και προστασίας της άγριας ζωής και της χλωρίδας σε όλα τα επίπεδα.

Με προσοχή τα κατασκευαστικά έργα

Ταυτόχρονα, για την αποφυγή οιονδήποτε, έστω απομακρυσμένων ενδεχομένων να επηρεαστούν τα μεταναστευτικά πουλιά κατά τη διεξαγωγή των κατασκευαστικών έργων, υπάρχει η εισήγηση για προσαρμοσμένη διεξαγωγή εργασιών σε προκαθορισμένες, από το Τμήμα Περιβάλλοντος ή/και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, σε περιόδους που δεν παρατηρείται ιδιαίτερη μεταναστευτική κίνηση αγρίων πτηνών.

Συνεπώς, με το προτεινόμενο έργο, όχι μόνο δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη οχληρία από κάθε άποψη στην ευρύτερη περιοχή, αλλά θα προσφερθεί τεράστια στήριξη στις γύρω κοινότητες σε ένα δύσκολο κοινωνικό έργο.

Οι σκοποί δημιουργίας Μετοχίου

Είναι γεγονός ότι, μετά την τουρκική εισβολή αρκετοί πρόσφυγες κατέφυγαν στην Αγία Νάπα και στα γύρω χωριά, με αποτέλεσμα το γραφικό χωριουδάκι της επαρχίας Αμμοχώστου να γίνει Δήμος. Ταυτόχρονα, σημείωσε τεράστια τουριστική ανάπτυξη, κάτι που έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των κατοίκων, οι οποίοι αγωνίζονται να διατηρήσουν τις παραδόσεις και τα έθιμα τους.

- Μοναχισμός

Ένα από τα ιστορικά μνημεία της Αγίας Νάπας είναι και το μεσαιωνικό μοναστήρι της Παναγίας Αγίας Νάπας το οποίο λειτουργεί ως γυναικεία Μονή.

Γύρω από το υφιστάμενο μοναστήρι υπάρχει τεράστια τουριστική ανάπτυξη - στην οποία συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και πολλά νυχτερινά κέντρα, διακίνηση ναρκωτικών, οινοπνευματώδη - παράγοντες που έχουν μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία, ειδικά στους νέους.

Η εν λόγω κατάσταση, μαζί με την τεράστια κίνηση τουριστών, παράνομων μεταναστών και υπηκόων τρίτων χωρών, καθιστά ακατάλληλη, επικίνδυνη και σχεδόν απαγορευτική τη διαμονή της γυναικείας μοναχικής αδελφότητας στην υφιστάμενη παλαιά Μονή και κάνει επιτακτική τη δημιουργία ενός Μετοχίου, σε σχετικά ήσυχο μέρος κοντά στην Αγία Νάπα, όπου θα μπορούν να ζουν και να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα οι μοναχές.

- Κοινωφελές έργο

Ένα Μετόχι, που όπως οραματίζονται οι δημιουργοί του έργου, θα έχει πολλαπλό ρόλο: κυρίως τη δημιουργία ενός μεγάλου κοινωφελούς έργου που σήμερα δεν υπάρχει στην περιοχή. Όπως έχουν αναφέρει κάτοικοι της γύρω περιοχής, η δημιουργία της Μονής χρήζει άμεσης και επιτακτικής ανάγκης.

https://alithia.com.cy/

Αποδοχή
Απόρριψη
Ο ιστοχώρος μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας και για λόγους ασφάλειας. Με την παραμονή σας εδώ συμφωνείτε με την χρήση των απολύτως αναγκαίων cookies. Μπορείτε να απορρίψετε τα cookies για που είναι για διαφημιστικούς λόγους. Περισσότερες Πληροφορίες